Utvecklingen av snöskoterleden i Östra Lappland och Kantalahti-området i Ryssland


Salla-Alakurtti snöskoterledsprojekten

I Salla-Alakurtti snöskoterledsprojekten byggs en snöskoterled efter vägtrafikslagen från Puukkokangas I Kelloselkä genom Saija till Savukoskis och Sallas kommunalgräns. Längden av leden är 29 kilometer.

På Rysslands sida byggs leden från gränsstationen genom Kairala (Kuolajärvi) och Vuorijärvi till Alakurtti. Längden av leden är ca. 80 km.

Den existerande ledsförbindelsen från Pajala i Sverige, genom Rovaniemi och Kemijärvi till Salla och leden under byggande från gränsen till Alakurtti, märks med gemensamma ledmärken som idealiseras under projektet.

Målet med projekten är att tillöka gränstrafiken och turismen genom Sallas gränsstation till Ryssland och från Ryssland till Finlands Lappland och Norra Sverige.

Som ledare av projektet är Salla kommun och partnern på ryska sidan är Kantalahti staden/Alakurtti kommunen. Med I projektet är också Pajala kommun samt städerna Rovaniemi och Kemijärvi som kompanjorer.

Utöver de medvarande organen finansieras projektet av Lapplands förbund och Europeiska Unionen (Interreg III A Nord–programmets grannskapsprogram Kolarctic). På den ryska sidan är den huvudsakliga finansiären Europeiska Unionen. Projektet varar till slutet av 2007.


Inledning

Projektplan

Kartor av leden

Fortgång av arbetet

Trafikmärken

Bron i Aapa-Tuohilampi

Leden i Ryssland

Suomeksi

In English


Kontakt: Vesa Haataja, gsm: 040-561 7459, tel: 016-879 111, fax: 016-832 021, email: vesa.haataja@salla.fi